Půjčovna lodí Dronte

zajišťuje přepravu zavazadel pro větší skupiny mezi dobře dopravně dostupnými kempy.

Přeprava probíhá většinou tak, že skupině ráno přistavíme bednový vlek na zavazadla s visacím zámkem na heslo. Vodáci si v klidu sbalí a naloží svoje zavazadla do vleku, vlek si zamknou se zvoleným heslem. Během dne je vlek převezen do dalšího domluveného kempu. Po dojetí do cíle je vlek již připraven a vodáci si mohou kdykoli zavazadla vyložit.

Cena za převoz zavazadel je 60 Kč na osobu, minimálně však 1000 Kč za jeden převoz. Možnost převozu zavazadel je limitována počtem zavazadlových vleků, při pozdní objednávce již nemusí být možné přepravu zajistit.

 

 

 

Podmínky smlouvy o převozu zavazadel

  • Převoz zavazadel je možné objednat nejpozději 3 dny předem v objednávce o výpůjčce vybavení a to pouze do míst, kde je tato služba zajištěna. Cena se řídí ceníkem a je minimálně 1000 Kč za jeden převoz.
  • V případě převozu jednotlivých zavazadel, musí být tato sbalena tak, aby se s nimi dalo dobře manipulovat a nehrozilo jejich poškození, nebo zničení a aby neohrožovala ostatní zavazadla.
  • Zavazadla se předávají k převozu v době určené k výdeji lodí a přebírají se rovněž v této době, pokud není dohodnuto jinak.
  • V případě přistavení vleku pro převoz zavazadel skupině, si nájemci zavazadla uloží do vleku sami tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy, a poté vlek uzamknou. Za uložení a stav zavazadel plně zodpovídají sami. Pronajímatel vlek převeze během dne do cílového místa a ponechá uzamčený.
  • V případě ztráty, nebo poškození zavazadla si může nájemce nárokovat náhradu škody do maximální výše 200 Kč za kus.
  • Převoz prázdných zavazadel z místa startu do místa cíle se řídí zvláštními pravidly.
  • V případě nevyzvednutí zavazadla v určeném čase zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu.
  • Na službu není nárok, je poskytována pouze do naplnění kapacit pronajímatele.
  • Služba je poskytována pouze současně s výpůjčkou lodí od půjčovny Dronte.