Řeka Berounka je vodácky podobná v celém svém toku od Plzně až do Prahy. Je to mírně proudící široká řeka s občasnými lehkými peřejemi. Na každé trase vás čeká nějaký jez nebo jízek, sjízdný, nebo nesjízdný. Za malé letní vody by nemělo být nic nebezpečné. Řeka je vhodná pro úplné začátečníky.

Berounka protéká širokým zalesněným údolím se strmými stráněmi. Plavbu po řece je vhodné zpestřit výšlapy na zříceniny a hrady, kterých je podél řeky několik. Až do Nižboru je údolí velice klidné, podél řeky nevede ani silnice, velice často není ani signál. Při plánování trasy věnujte pozornost možnosti dopravy na začátek a z konce výletu. Hromadnou dopravou se dá dojet vlakem do Chrástu a od Roztok do Prahy. Do Liblína a Zvíkovce se dá dojet autobusem. Veřejná doprava podél řeky mezi Chrástem a Roztokami není. Po celém toku je dostatek kempů a tábořišť, kde je prostor pro stanování, občerstvení, nebo restaurace, jen málokteré mají chatky, nebo jinou možnost ubytování v budově.

Rychlost plavby záleží kromě pádlování i na aktuálním množství vody. Za nízkého vodního stavu počítejte s 2 až 4 km za hodinu, podle zkušenosti a zdatnosti posádek, za zvýšeného vodního stavu ujedete klidně 5 až 8 km za hodinu. Rodinám s malými, dětmi, začátečníkům a pohodářům stačí v létě denní úseky dlouhé 8 až15 km, podle toho, jak dlouhý čas chtějí na vodě strávit. Kdo si chce pořádně zapádlovat a jet celý den, měl by si naplánovat úseky kolem 20  až 25 km.

Při plánování doporučujeme využít aplikaci Vodácká navigace.

 

 

Chrást - Liblín
23 km

Začátečníkům dopručujeme pohodovou dvoudenní plavbu z Chrástu do Liblína dlouhou 23 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 12 hodinou v kempu u Dolanského mostu na pravém břehu a po plavbě opuštěným údolím s nádhernou romantickou přírodou se šesti jezy odevzdáte lodě na tábořišti Na Střelnici v Liblíně na pravém břehu mezi 15 a 16 hodinou. Přespat můžete v tábořišti v Plané v polovině cesty. Pokud jste vyjeli pozdě, můžete využít již tábořiště v Nadrybech u přívozu po 6,5 km plavby.

Chrást - Zvíkovec
43,5 km

Dvoudenní plavbu na horním toku Berounky začnete na pravém břehu v tábořišti u Dolanského mostu v Chrástu u Plzně mezi 9 a 12 hodinou. Po 23 kilometrech dojedete mírně proudící řekou se šesti jezy, z nichž se některé dají za příznivého vodního stavu sjet, do Liblína. Rodiny s dětmi mohou využít kemp Kobylka, ostatní vodáci jistě ocení atmosféru vodáckého tábořiště Na Střelnici, kde si mohou posedět a zazpívat u táboráku, nebo využít pohostinnosti stylového stánku s občerstvením. Druhý den vás opět čeká pohodová plavba nedotčenou přírodou PR pod Krašovem. Tato romantická zřícenina vás možná přiměje zakotvit a vyrazit pro změnu kousek pěšky. Po nedlouhém, ale strmém stoupání budete odměněni nejen nádhernou vyhlídkou na údolí řeky Berounky, ale i atmosférou této historické památky. Pak vás čeká zbytek plavby po klidné řece a mnohým příjde líto, že ve Zvíkovci, na levém břehu cca 400 metrů pod mostem (výběrní místo RS Pohoda) plavba končí. Lodě zde odevzejte mezi 15 a 16 hodinou.

Liblín - Zvíkovec
21 km

Pohodářům a romantikům doporučujeme plavbu z Liblína do Zvíkovce dlouhou 21 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 10 hodinou v tábořišti Na Střelnici na pravém břehu. Během plavby překonáte 4 jezy a asi v polovině cesty navštivte romantickou zříceninu hradu Krašov. Lodě odevzdáte v rekreačním středisku Pohoda na levém břehu pod Zvíkovcem mezi 15 a 16 hodinou. Pro ubytované v tábořišti U Potůčků nabízí pan majitel tábořiště po domluvě možnost vyvezení ráno do Liblína, a druhý den svezení zpět ze Zvíkovce do tábořiště. Mohou tedy jet na lehko a to je velká výhoda.

Roztoky - Nižbor
20 km

Další možností dvoudenní trasy je pěkný úsek z Roztok u Křivoklátu do Nižboru dlouhý 20 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 10 hodinou na výdejním místě  na pravém břehu asi  500m nad jezem. Hned po nasednutí přenesete jez v Roztokách po levém břehu. Pozor za zvýšeného vodního stavu to do jezu táhne a je velmi nebezpečný. Přenocování je možné v tábořišti Riviera ve Zbečně po 9 km, nebo po 12,5 km v Račicích za jediným jezem na této trase. Konec plavby je nad jezem v Nižboru na pravém břehu mezi 15 a 17 hodinou. Velkou výhodou je možnost hromadné dopravy, Roztoky a Nižbor jsou na železniční trati Beroun - Rakovník.

Roztoky - Beroun
27,5 km

Delší verzí předchozí trasy je úsek z Roztok u Křivoklátu do Berouna dlouhý 27,5 km. Přenocování doporučujeme v po 12,5 km v Račicích za prvním jezem, nebo v tábořišti Blackfoot pod Žloukovicemi po 17,5 km. Druhý den budete muset přenést jezy v Nižboru a Hýskově. Tam si při přenášení nezapomeňte dojít na vyhlášenou točenou zmrzlinu. Konec je v kempu Beroun na levém břehu. Velkou výhodou je možnost hromadné dopravy, Roztoky jsou na železniční trati Beroun - Rakovník.

Beroun - Radotín
32 km

Tato nově zprovozněná trasa je krajinově a vodácky velmi pěkná. Jako v celém toku Berounky se střídají mírně peřejnaté úseky a voleje nad jezy, které by mohly být za příznivého vodního stavu sjízdné. Trasa je vhodná i pro úplné začátečníky, školní výlety a rodiny s dětmi. Startovní i cílový bod mají výborné spojení vlakem s Prahou.

Plavbu na dolním toku zahájíte v Berouně. Lodě vydáváme v kempu Na hrázi v Berouně na levém břehu mezi 9 a 10:30. Brzy po začátku budete muset přenést po pravém břehu velký berounský jez. Na trase vás čeká ještě jez v Karlštejně, který je za příznivého vodního stavu sjízdný po jezu, za vyšší vody může být i pod jezem nebezpečný vývar. V propusti u levého břehu se tvoří vývar vždy, za vyššího stavu se nepřibližujte, přeneste z uctivé vzdálenosti. Jez v Zadní Třebani může být za vhodného vodního stavu také sjízdný po jezu v pravé části. Jez v Řevnicích má vodácký skluz, jezy v Dobřichovicích a  Dolních Mokropsech také mohou být sjízdné, v Černošicích je nově vybudovaná vodácká propust.

K přenocování můžete zvolit kemp Ostrov v Zadní Třebani, nebo kemp na pravém břehu u jezu v Dobřichovicích. Trasu je možné rozdělit na 3 úseky s přespáním v Karlštejně a Dobřichovicích. Konec plavby je v nově budované vodácké základně asi 200m pod lávkou v Radotíně na pravém břehu. K nádraží je to odtud asi 1 km.